De Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving is een door de Provincie Fryslân ingestelde designprijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt. In 2019 gebeurt dat voor de tiende keer.

De prijs wordt uitgereikt als erkenning voor het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen een opdrachtgever en een ontwerper. Daarbij staan het proces en het doel van vormgeving voorop en daarmee de relevantie en maatschappelijke rol van wat vormgeving of design kunnen bijdragen. De Provincie hoopt met deze prijs een impuls te geven aan de ontwikkeling en belangstelling voor vormgeving en design in Fryslân.

Dit jaar zijn 56 inzendingen aangemeld. Daaruit is een aantal inzendingen geselecteerd, waarna op advies van een deskundige jury uiteindelijk vijf inzendingen voor de prijs zijn genomineerd. De uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op vrijdag 4 oktober in het Provinsjehûs.

Voorafgaand daaraan organiseert de Leeuwarder Courant de publieksprijs. Van 5 tot en met 19 september kan het publiek online via de site van de Leeuwarder Courant stemmen. Op die manier wijst het publiek de inzending aan die volgens hem dit jaar de beste is. De publieksprijs wordt eveneens op 4 oktober bekendgemaakt.

Vredeman de Vries
Vredeman de Vries

Vredeman de Vries

Hans Vredeman de Vries, in 1572 in Leeuwarden geboren, was architect, planoloog, tekenaar, kunstenaar en kunsttheoreticus. Hij publiceerde over perspectief, architectuur en ornamentiek. En hij staat bekend als grondlegger van de Antwerpse Renaissancestijl, waarmee hij onder meer van invloed is geweest op de West-Europese architectuur. Vredeman de Vries is de veelzijdige schutspatroon van de Friese creatieven.

De prijs

Alle voorkomende disciplines van ontwerpen en vormgeving kunnen in aanmerking komen voor de Vormgevingsprijs 2019. De jury nomineert inzendingen en kiest daaruit een uiteindelijke prijswinnaar die tijdens de prijsuitreiking op 4 oktober 2019 bekend zal worden gemaakt.

De winnaar (de combinatie van ontwerper en opdrachtgever) ontvangt een oorkonde en een bedrag van € 5000,-. Daarnaast zijn vijf bedragen van € 500,- beschikbaar voor eervolle vermeldingen.

De organisatie van de Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019 is in handen van Keunstwurk.

Jury 2019

Frederiek Bennema
kunsthistoricus
Anne van der Zwaag
kunsthistoricus
Hugo Engwerda
grafisch ontwerper
Peter Joore
Lector Open Innovatie NHL Stenden Hogeschool
Lambert Kamps
ruimtelijk ontwerper