Gegrond

Ontwerper
Elmo Vermijs
Opdrachtgever
Oerol

Gegrond is het resultaat van een langlopende inventarisatie van de Terschellinger Polder. Met de weidevogel als graadmeter, onderzocht Elmo Vermijs het welzijn van dit eeuwenoude cultuurlandschap dat steeds verder onder druk staat. Twee verschillende werken, Geluidsspiegel en Perspectief, tonen hoe het gebied veranderde van zee naar polder en productiegrond, en hoe het lot van de weidevogel mee veranderde. De centrale vraag van het project: Wat is de toekomst van de Terschellinger polder en zijn gebruikers?

Geluidsspiegel

Voor dit bouwwerk werd droge mest, compost, en zeeklei uit de polder gebruikt om het geluid van de weidevogels, die afhankelijk zijn van deze materialen voor hun voedselvoorziening, hoorbaar te maken voor bezoekers van het gebied. Deze installatie is geïnspireerd op de betonnen geluidsspiegels uit de Eerste Wereldoorlog die werden gebruikt om vijandige vliegtuigen tijdig aan te horen komen.

Perspectief

Deze tentoonstelling ging in op de oorsprong en cultuurhistorische ontwikkeling van de polder aan de hand van de verhalen van elf huidige gebruikers. Bezoekers werden uitgenodigd om over een laag compost te lopen en de polder te bekijken vanuit een vogelperspectief en na te denken over de vraag: wie is de eigenaar van deze grond? Aan het einde werd de bezoeker gevraagd een idee te vormen voor de toekomst van de Terschellinger polder.

← Elmo Vermijs

Delen

Deel deze nominatie op Facebook of Twitter.